17 Ekim 2016

Hakkımızda

Merkezimiz, Kasım 1991 yılında, Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmetleri vermeye başlamış, Resmi Gazetenin 02.09.2003 tarih ve 25217 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle tam olarak merkez statüsünü kazanmıştır.

Anadolu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM), uzman personel sayısı ile Türkiye’nin en büyük Psikolojik Danışma ve Rehberlik merkezlerinden biridir. Merkezin organları, Müdür ve Yönetim Kurulu’ndan oluşur.

Başta öğrenciler ve personel olmak üzere Merkezimize başvuran bireylerin toplumsal uyum sağlamalarına, problemlerini çözmelerine, gizil güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak vizyonuyla hareket ediyoruz. Bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, kişisel gelişim seminerleri ve bilimsel araştırma etkinliklerini yerini getirirken, değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayabilmek adına bizler de kişisel gelişim ve eğitim olanaklarından yararlanıyoruz.