17 Ekim 2016

Hakkımızda

 

Merkezimiz, Kasım 1991 yılında, Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmetleri vermeye başlamış, Resmi Gazetenin 02.09.2003 tarih ve 25217 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle tam olarak merkez statüsünü kazanmıştır.

Anadolu PDRM uzman personel sayısı ile Türkiye’nin en büyük merkezidir. Merkezin organları, Müdür ve Yönetim Kurulu’ndan oluşur. 6 Haziran 2013 Tarihinden beri Üniversitemiz İki Eylül Kampüsü’nde de hizmetlerimizi sürdürüyoruz.Başta öğrenciler ve personel olmak üzere Merkezimize başvuran bireylerin toplumsal uyum sağlamalarına, problemlerini çözmelerine, gizil güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak vizyonuyla hareket ediyoruz.Bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, kişisel gelişim seminerleri ve bilimsel araştırma etkinliklerini yerini getirirken, değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayabilmek adına bizler de kişisel gelişim ve eğitim olanaklarından yararlanıyoruz.